Bảo vệ PDF

Bảo vệ và mã hóa tài liệu PDF bằng mật khẩu.

Cách bảo vệ một tệp PDF bằng mật khẩu miễn phí? Chọn tệp PDF mà bạn muốn bảo vệ trên máy tính, nhập mật khẩu và nhấp vào nút bảo vệ. Tệp PDF của bạn sẽ được mã hóa bằng giải pháp mã hóa 128 bit mạnh mẽ.
Hãy tham gia vào nhóm trên 10 triệu người dùng của chúng tôi

For the first time I found simple, fast and nice product to convert my Office files like Word, Excel and Powerpoint to PDF. I recommend it to all users who do not want to install any software to their PC and hates work with all these complicated programs.

Người dùng quý giá của chúng tôi Matthias Isler, Populaer AG
Đăng ký ngay!