Bảo vệ PDF

Bảo vệ và mã hóa tài liệu PDF bằng mật khẩu.

Cách bảo vệ một tệp PDF bằng mật khẩu miễn phí? Chọn tệp PDF mà bạn muốn bảo vệ trên máy tính, nhập mật khẩu và nhấp vào nút bảo vệ. Tệp PDF của bạn sẽ được mã hóa bằng giải pháp mã hóa 128 bit mạnh mẽ.
Hãy tham gia vào nhóm trên 10 triệu người dùng của chúng tôi

A very big 'thank you'. Just a few seconds, six or seven..and here it comes!! You are really fast and accurate. You made a new friend in Greece. Thank you again.

Người dùng quý giá của chúng tôi Kiki Kariotou, Greece
Đăng ký ngay!