Chuyển đổi các tập tin JPG sang PDF

Chuyển đổi tập tin JPG, PNG, Tiff và các kiểu tập tin ảnh khác sang PDF. Kết hợp nhiều tập tin ảnh thành một tập tin PDF.

Làm thế nào để chuyển đổi tập tin ảnh sang PDF? Chọn tập tin JPG hay tập tin ảnh khác trên máy tính của bạn hoặc kéo và thả chúng để bắt đầu tải lên. Vui lòng chờ cho đến khi quá trình tải lên và chuyển đổi sang PDF trong đám mây được hoàn thiện.

Hãy tham gia vào nhóm trên 10 triệu người dùng của chúng tôi

Fantastic service. Just converted Word document to PDF and it works like a charm plus it looks really good. Thanks.

Người dùng quý giá của chúng tôi Eric Shelton, USA

Luôn trong tình trạng kết nối