Chuyển đổi các tập tin OpenOffice sang PDF

Bạn có thể chuyển đổi các tập tin OpenOffice Writer, Calc, Impress, Draw và Math sang PDF, trực tuyến và hoàn toàn miễn phí.

Làm thế nào để chuyển đổi tập tin ODT và các dạng tập tin OpenOffice khác sang PDF? Chọn các tập tin OpenOffice ODT, ODS hay ODP trên máy tính của bạn hoặc kéo và thả chúng để bắt đầu tải lên. Vui lòng chờ cho đến khi quá trình tải lên và chuyển đổi sang PDF trong đám mây hoàn tất.


Hãy tham gia vào nhóm trên 10 triệu người dùng của chúng tôi

I simply want to take a moment to thank you for your free PDF Converter service. Your service is extremely important to me right now, please accept my profound gratitude.

Người dùng quý giá của chúng tôi Craig William Dayton, Film Score Composer

Luôn trong tình trạng kết nối