Chuyển đổi các tập tin OpenOffice sang PDF

Bạn có thể chuyển đổi các tập tin OpenOffice Writer, Calc, Impress, Draw và Math sang PDF, trực tuyến và hoàn toàn miễn phí.

Làm thế nào để chuyển đổi tập tin ODT và các dạng tập tin OpenOffice khác sang PDF? Chọn các tập tin OpenOffice ODT, ODS hay ODP trên máy tính của bạn hoặc kéo và thả chúng để bắt đầu tải lên. Vui lòng chờ cho đến khi quá trình tải lên và chuyển đổi sang PDF trong đám mây hoàn tất.
Hãy tham gia vào nhóm trên 10 triệu người dùng của chúng tôi

Fantastic service. Just converted Word document to PDF and it works like a charm plus it looks really good. It was easy to get the team to use PDF Converter because of its user friendly and intuitive nature.

Người dùng quý giá của chúng tôi Eric Shelton, USA
Đăng ký ngay!