Chuyển đổi các tập tin OpenOffice sang PDF

Bạn có thể chuyển đổi các tập tin OpenOffice Writer, Calc, Impress, Draw và Math sang PDF, trực tuyến và hoàn toàn miễn phí.

Làm thế nào để chuyển đổi tập tin ODT và các dạng tập tin OpenOffice khác sang PDF? Chọn các tập tin OpenOffice ODT, ODS hay ODP trên máy tính của bạn hoặc kéo và thả chúng để bắt đầu tải lên. Vui lòng chờ cho đến khi quá trình tải lên và chuyển đổi sang PDF trong đám mây hoàn tất.
Hãy tham gia vào nhóm trên 10 triệu người dùng của chúng tôi

I just wanted to thank your website for a terrific service, as I discovered the pdf program I purchased was not compatible with the program upgrades. I needed an immediate fix, and your service was there to save the day.

Người dùng quý giá của chúng tôi Cherri Brown, TripAdvisor
Đăng ký ngay!