Công cụ chuyển đổi Excel thành PDF

Chuyển đổi bảng tính Excel thành tệp PDF chỉ trong vài giây.

Làm thế nào để chuyển đổi tập tin Excel sang PDF? Chọn các tập tin Excel XLS hay XLSX trên máy tính của bạn hoặc kéo và thả chúng để bắt đầu tải lên. Vui lòng chờ cho đến khi quá trình tải lên và chuyển đổi sang PDF trong đám mây hoàn tất.


Hãy tham gia vào nhóm trên 10 triệu người dùng của chúng tôi

For the first time I found simple, fast and nice product to convert my files. I recommend it to all users who do not want to install any software to their PC and hates work with all these complicated programs.

Người dùng quý giá của chúng tôi Matthias Isler, Populaer AG

Luôn trong tình trạng kết nối