Công cụ chuyển đổi PDF thành Excel

Chuyển đổi tệp PDF thành bảng tính Excel chỉ trong vài giây.

Làm thế nào để chuyển đổi tập tin PDF sang Excel? Chọn tập tin PDF trên máy tính của bạn hoặc kéo và thả nó để bắt đầu tải lên. Vui lòng chờ cho đến khi quá trình tải lên và chuyển đổi sang Excel xlsx trong đám mây hoàn tất.


Hãy tham gia vào nhóm trên 10 triệu người dùng của chúng tôi

For the first time I found simple, fast and nice product to convert my files. I recommend it to all users who do not want to install any software to their PC and hates work with all these complicated programs.

Người dùng quý giá của chúng tôi Matthias Isler, Populaer AG

Luôn trong tình trạng kết nối