Sử dụng tất cả các tính năng trong một tháng. Đăng ký
-30%
Thanh toán hàng năm và tiết kiệm tiền. Đăng ký
-30%
Thanh toán một lần, sử dụng mãi mãi. Đăng ký
-30%
 • Truy cập không giới hạn vào 21 công cụ
 • Chuyển đổi không giới hạn
 • Kích thước tệp không giới hạn
 • Các tính năng nâng cao như nén tùy chỉnh, hỗ trợ PDFA, bảo vệ tùy chỉnh, v.v.
 • Các tính năng đầy đủ trên thiết bị di động
 • Hỗ trợ ưu tiên
 • Truy cập vào tất cả các công cụ sắp có
 • Không bao giờ chờ đợi để chuyển đổi
Thanh toán an toàn
Đảm bảo lại tiền
Bảo vệ quyền riêng tư
PayPal verified Visa Mastercard
Làm việc hiệu quả hơn
 • Chuyển đổi nhanh hơn
 • Chuyển đổi không giới hạn
 • Kích thước tệp không giới hạn
 • Các tính năng tiên tiến

Vui lòng đợi hoặc đăng ký để chuyển đổi tệp tiếp theo.

 • Chuyển đổi nhanh hơn
 • Chuyển đổi không giới hạn
 • Kích thước tệp không giới hạn
 • Các tính năng tiên tiến
Hãy đăng ký

Bạn cần phiên bản PRO để sử dụng đầy đủ chức năng của Trình chuyển đổi PDF.

 • Chuyển đổi nhanh hơn
 • Chuyển đổi không giới hạn
 • Kích thước tệp không giới hạn
 • Các tính năng tiên tiến
Tiếp tục sử dụng miễn phí