מזג PDF

שלב מספר קובצי PDF לקובץ PDF אחד.

כיצד לשלב קובצי PDF? בחר מספר קובצי PDF במחשב או גרור ושחרר אותם כדי להתחיל בהעלאה. המתן עד להשלמת ההעלאה והמיזוג של ה-PDF בענן.

הצטרף אל יותר מ-10 מיליון הלקוחות שלנו

For the first time I found simple, fast and nice product to convert my files. I recommend it to all users who do not want to install any software to their PC and hates work with all these complicated programs.

משתמש מוערך שלנו Matthias Isler, Populaer AG

הישאר מחובר

שחרר קבצים כאן