Chuyển đổi PDF sang Word

Chọn tệp PDF
Thả tệp ở đây
Chuyển đổi các tập tin PDF sang Microsoft Word. Sử dụng nút Chọn tập tin... để xác định địa chỉ tài liệu PDF trên máy tính của bạn và nhấp vào nút Chuyển đổi.

Đăng ký thành viên và... Nhiều hơn nữa...

Được chuyển đổi số lượng không giới hạn các tập tin, không bị đặt thời gian chờ giữa các lần chuyển đổi, không bị đặt vào hàng đợi, có thể chuyển đổi mọi trang PDF và còn nhiều hơn thế nữa!