Chuyển đổi JPG và ảnh sang PDF

Chọn tệp hình ảnh
Thả tệp ở đây
Chuyển đổi JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF và các hình ảnh khác sang tệp PDF. Sử dụng nút Chọn tệp để tìm hình ảnh trong máy tính của bạn hoặc kéo và thả chúng để bắt đầu tải lên. Chờ đến khi quá trình tải lên và chuyển đổi trong đám mây hoàn tất.

Đăng ký thành viên và... Nhiều hơn nữa...

Được chuyển đổi số lượng không giới hạn các tập tin, không bị đặt thời gian chờ giữa các lần chuyển đổi, không bị đặt vào hàng đợi, có thể chuyển đổi mọi trang PDF và còn nhiều hơn thế nữa!